}else{ ?> background-image

Indexen


Indexen voor de bouw

Voor het toepassen van de risicoregeling zijn indexen nodig. De RWU '91, de Standaard RAW Bepalingen en de ALIB 2007 schrijven indexen voor. Soms zijn deze indexen onvoldoende passend bij het type werk. Zo is in de spoorbouw de bouwstof koper onderhevig aan flinke schommelingen, en zit deze niet voldoende verwerkt in de voorgeschreven indexen van de voornoemde risicoregelingen. Daarom is het soms nodig om een andere index te gebruiken. Belangrijke leveranciers van indexen zijn het CROW, Bouwend Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB).

Indexleveranciers

CROW
De Raadscommissie Risicoregeling GWW stelt de indexen vast voor de Standaard RAW Systematiek. De indexen worden maandelijks gepubliceerd in de Cobouw. Indien u een inlogcode heeft voor de website van Bouwend Nederland kunt u ze daar ook bekijken. U kunt via CROW een abonnement afsluiten op deze indexen.

Bouwend Nederland
Indexen van Bouwend Nederland worden gebruikt voor de RWU 1991 en zijn te vinden op de website van Bouwend Nederland.

Grymafer
Grymafer, een Belgische staalleverancier geeft indexen uit die te vinden zijn op www.grymafer.be.
CBS
Het Centraal Bureau voor de statistiek heeft de website statline.cbs.nl voor indexen.
BDB
BDB kent diverse indexcijfers, waarvan een aantal te vinden is op de website van Bouwend Nederland. Zij kunnen ook projectspecifieke indexen opstellen.
© RisicoRegeling.nl 2022
hide panel Loading...