}else{ ?> background-image

Algemene leveringsvoorwaarden installerende bedrijven


Risicoregeling installatietechniek

Uneto-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Zij hebben voor hun leden gestandaardiseerde algemene voorwaarden opgesteld, bekend als de ALIB 2007. In deze voorwaarden is een risicoregeling opgenomen. Indien de ALIB van toepassing is, dan is de risicoregeling ook van toepassing (tenzij iets anders is overeengekomen). De risicoregeling geldt dan voor onderhoudswerkzaamheden met een vaste prijs.

Berekeningsmethodiek

Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%=...% L1: loonniveau per datum aanbod; L2: loonniveau per datum wijziging. Loonniveau: CBS-Index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, bouwnijverheid. Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%=...% M1: prijsindexcijfer per datum aanbod; M2: prijsindexcijfer per datum wijziging. Prijsindexcijfer: CBS indexcijfers van de producentenprijzen afzet binnenland. (tekst overgenomen uit ALIB 1992)

De indexen van de Alib zijn via de automatische updatefunctie beschikbaar in RisicoRegeling

Indexen

Uit navraag bij Uneto-VNI is gebleken dat voor de materiaalindex de materiaalindex gebruikt wordt zoals ook gebruikt wordt voor de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991. Deze indexen zijn terug te vinden op de website van Bouwend Nederland.

De indexen van de Alib zijn via de automatische updatefunctie beschikbaar in RisicoRegeling

© RisicoRegeling.nl 2022
hide panel Loading...