}else{ ?> background-image

SE en de risicoregeling


Aantoonbaarheid

Bij steeds meer contracten wordt van de opdrachtnemer verwacht dat zij aantoont dat aan de contractuele eisen wordt voldaan. Door gebruik te maken van Systems Engineering (SE) wordt een methodiek gekozen waarbij eisen worden onderbouwd, geverifieerd en gevalideerd. Dit geldt niet alleen voor eisen aan het bouwwerk, maar ook onder andere voor eisen aan het proces en eisen aan documenten. Indien de opdrachtnemer de risicoregeling moet opstellen, dan geldt dat de juistheid berekening aangetoond moet worden.

Op deze pagina is uitgewerkt hoe de risicoregeling aangetoond kan worden. Daarbij is als uitgangspunt de eisen uit de annex genomen zoals op deze website is beschreven. Soms is deze annex volledig in een contract opgenomen en soms zijn grote delen terug te vinden of soortgelijke delen. U kunt het onderstaande dus tenminste als een goede basis hanteren.

Eisen aan de berekening

Wordt nog aangevuld. Neem contact op als u hulp nodig heeft.
hide panel Loading...