}else{ ?> background-image

Risicoregeling laten uitrekenen


Onbekend met de risicoregeling of geen tijd?

Wij maken vaak mee dat pas laat in het project de risicoregeling wordt berekend. Dat is zonde, want het gaat vaak om veel geld. Als opdrachtgever wilt u tenslotte weten waar u kosten voor het project eindigen. Als opdrachtnemer wilt u niet voorfinancieren. Er is dan ook geen goede reden om het niet direct te doen.

De oorzaak van het pas laat starten met de berekeningen is enerzijds door gebrek aan tijd, en anderzijds door onbekendheid met de materie. Deze zijn ook nog vaak gekoppeld: omdat u niet precies weet hoe het moet, moet u er tijd insteken, en die heeft u nu juist niet. Het wordt daarom vooruitgeschoven. Uitstellen lost niet echt iets op.

Het kan daarom interessant zijn om het opzetten en/of berekenen van de risicoregeling uit te besteden. De tijd zit immers in het uitzoeken en het opzetten van de eerste berekening. Het bijhouden (het invoeren van termijnen) is eenvoudig en kost haast geen tijd.

Onafhankelijke berekening of goed advies

Het is niet zeldzaam dat opdrachtgever en opdrachtnemer bij de berekening tienduizenden tot honderduizenden euro's verschillend uitkomen. De tegenpartij hanteert andere uitgangspunten, bijvoorbeeld een andere startdatum voor de verrekening, of andere indexen. In dat geval kunnen wij adviseren over de regelgeving, de insteek voor uw berekening of een onafhankelijk advies geven om partijen uit de impasse te krijgen.

De voordelen van het uitbesteden

  • bespaart tijd;
  • de kans op conflicten en daarmee een onwerkbare situatie neemt af;
  • de risicoregeling wordt correct berekend, dus geen onnodige discussies;
  • als opdrachtgever kunt u al meteen uw financiële prognose bijstellen;
  • als opdrachtnemer kunt u vanaf de eerste termijn factureren.

De kosten vallen enorm mee: u bespaart een licentie en de uren die u of uw (ingehuurde?) collega in de vaak onbekende materie moet steken. Als aannemer wint u het geld vaak al terug door de gederfde rentekosten. Overheden hebben sowieso al vaak het beleid om het werk aan de markt over te laten.

Denkt u eraan om de risicoregeling extern te laten berekenen: neem contact met ons op . Wij staan u graag te woord om de mogelijkheden te bespreken.
hide panel Loading...